INSCHRIJVEN ALTERNATIEF SLAPEN
Abunai heeft nog 9 plaatsen te gaan.
Nishicon heeft nog 55 plaatsen te gaan.
In English: the counters above means free places available.

Heb je al eerder ingeschreven, dan hoef je niet nog een keer hier doen. Ga naar "Inloggen" om je eigen status te bekijken. / If you have already registered, you can go ahead to "Inloggen" page. You don't need to register again.
alertBelangrijk! Dit moet je weten.

Met deze inschrijving ga je akkoord met het gebruiken van de alternatief slapen locatie en de huisregels onder pagina Informatie.
Je moet alle met rode * gemarkeerde velden invullen.
De overige velden zijn aan te raden, maar niet verplicht.
 • De geslachtsaanduiding is alleen zichtbaar in de slaapoverzicht. Je kunt zelf aan de kleur zien of het een meisje (roze) of een jongen (blauw) is. Vul daarom eerlijk in welke geslacht het is.
 • Probeer zoveel mogelijk vertrouwde mensen bij elkaar te houden, en zorg ervoor dat je niet enige bent met andere geslacht bent. Bij problemen zullen er plaatsen omgewisseld worden.
 • Lees de huisregels door. Dit voorkomt de misverstanden.
 • Emails worden altijd bevestigd, dus het is belangrijk dat je email blijft werken. Als er na 3 pogingen geen antwoord komt, word je uit de lijst gezet.
 • Meerdere mensen tegelijk? Elke persoon moet zich APART inschrijven ivm eigen plaatsen kiezen.
 • Uitkijken voor de tikfouten in IBAN nummer en email! Controleer alles of het goed ingevuld is.
 • Je wordt gebannen als je alles verkeerd invult in poging om plaatsen bezet te maken.
De comment veld is voor de extra aandachtspunten waar ik op moet letten. Dit kan om handicapt gaan, of dat je bij aantal mensen hoort. Of dat je samen met aantal mensen komt.

alertImportant! You must know it!

With this registration you agree with the use of alternative sleeping and the house rules in Information page.
You must fill all fields with * mark.
Another fields are not really important, it's your choice.

 • The sex Male or Female is only visible in the sleeping map. Rose is color for female, and blue is for male. Please don't fake it.
 • Keep good friends together. Try keep also sleep with same sex near you, which makes pleasant especially for females who needs more privacy.
 • Read the house rules to prevent mistakes.
 • Make sure your email is working all the time. You must confirm the registration with your email. And if i don't receive reply after 3 tries after asking your for problems, you're removed from the list.
 • More people from your group? Everyone must register separated here so everyone can choose own place.
 • Look out for type mistakes!!!! Check everything! Your IBAN number and email must be correct filled. You must fill in BIC if you're not from The Netherlands.
 • You're banned from Alternative sleeping if you fill everything wrong on purpose, to try get the places for yourself.

The comment field is for special words which i must know about yourself. For example medicine usage or another problems / requests. Or stay together with your friends.

Click here for confirmation >>